Dual-B Xpol Directional Antenna 13.5/15 dBi 20/14°

Description

698-2700 MHz
Gain: 13-15 dBi

Product details

SKU: AN7027-DO-01-4