Suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa toteutetaan hankesuunnitteluvaiheessa päätettyjä tarvekartoitettuja asioita. Tekinen suunnittelu ja urakointikilpailutus tapahtuvat rinnakkain. Mikäli urakoitsija, integraattorit ja toteuttajat on jo valittu, ei kilpailutusta tarvitse järjestää.