Bandercomin Verkkopalvelut

Rekisteriseloste. Bandercom on nojaa kaikissa asiakas- ja yhteistyösuhteissaan ehdottomaan luottamuksellisuuteen ja pyrkii tarpeellisin keinoin pitämään yllä korkeaa tietoturvatasoa tietoverkoissaan ja antaa edellämainituista kriteereistä enemmän tietoa sopimuksien puitteissa kumppaneilleen. Tämä rekisteriseloste on Henkilötietolain mukainen ja koskee yksityisten ihmisten henkilötietojen käyttöä ja säilyttämistä.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bandercom Oy, sen tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöt (jäljempänä Bandercom), joiden puolesta verkkopalveluiden asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii

Bandercom Oy

c/o VerkkoTilit Oy

Hakakatu 2

15520 Lahti

Puh. (03) 733 0148

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Bandercomin verkkopalveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Bandercomin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Bandercomin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Bandercom viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot
  • Asiakassuhteen päättymistiedot

Laskutusasiakkailta henkilötunnus, tai toiminimen elinkeinotoimintaan myönnetty Y-tunnus.

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Bandercomin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Bandercomin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.