Uutiset VIRVE, viranomaisverkon kuuluvuus kiinteistössä?
VIRVE, viranomaisverkon kuuluvuus kiinteistössä?
04.12.2012

Heinäkuussa 2011 voimaantulleen uuden Pelastuslain myötä VIRVE-vaatimukset on nyt selkeästi kirjattu lakiin ja paikalliset pelastusviranomaiset tulevat edellyttämään yhä useammissa rakennuksissa viranomaisverkon toimivuutta. Kasvavat vaatimukset tulevat vaikuttamaan moniin liikekiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin ja maanalaisiin tiloihin.

Kiinteistö täyttää VIRVE-vaatimuskriteerit esim. silloin kun kiinteistö on sellainen, että siellä suoritetaan vuosittainen palotarkastus tai kiinteistössä on automaattinen paloilmoitin- tai sprinklerijärjestelmä. Tämä koskee uudisrakentamista ja olemassa olevia rakennuksia, joissa viranomainen on todennut puutteita VIRVE-palveluiden saatavuudessa.

Bandercom tarjoaa laajan kirjon erilaisia asiantuntija- ja toteutuspalveluita. VIRVE-toimivuus voidaan testata ja mittauksen perusteella tehdään ehdotus kuuluvuuden parantamisesta kiinteistön sisätiloissa niillä kriittisillä alueilla joille pelastusviranomainen vaatii toiminnallisuutta.

VIRVEn edut kiinteistön omistajalle

VIRVE on viranomaisten tärkein viestintäväline. Kiinteistön turvallisuustaso nousee, kun VIRVE-palvelut ovat saatavilla myös sisätiloissa. Palvelujen saatavuus nopeuttaa ja tehostaa viranomaisten ja turvahenkilöstön toimintaa niin normaalissa päivittäisessä työskentelyssä kuin mahdollisissa kriisitilanteissa (Poliisi ja palokunta, eräät vartiointiliikkeet).

Lisäksi rakennettavasta sisäverkosta on hyötyä kiinteistön käyttäjälle sellaisissa tapauksissa joissa rakennetaan ns. moniradioverkko. Moniradioverkkoa voidaan hyödyntää kiinteistön käyttäjien radiopuhelinjärjestelmän, langattoman lähiverkon tai GSM/3G -kuuluvuuden parantamiseen. Näin toimien sisätilaratkaisulle saadaan eniten lisäarvoa sekä samalla täytetään viranomaismääräyksen ehdot.

Ota yhteyttä toteuttajatiimiimme.