Järjestelmän luovutuksen jälkeen alkaa takuuaika ja ylläpitovaihe. Ylläpitovaiheessa tarjottavien palveluiden kirjo on laaja. Tyypillisimpiä asiakkaita ovat elinkaaripalveluiden tuottajat ja rakennuksia hallitsevat kiinteistöyhtiöt.