Toteutusvaiheessa rakennetaan ja implementoidaan suunniteltua kokonaisuutta. Suuri osa toteutusvaiheen palveluista voidaan tarjota – hankkeen urakka- ja konsultointi- sekä vastuurajoista riippuen – joko rakennuttajalle tai urakoitsijalle.