Hankesuunnitteluvaiheen palveluita tarjotaan lähinnä hankkeen rakennuttajille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille ja operaattoreille. Hankkeen suunnitteluvaiheessa luodaan perusta onnistuneelle ja menestykselliselle projektille.